Bağlantıları atla

Nar Muhafazası

- Imap Crystal

Nar Muhafazası

Nar meyvesinin binlerce yıldır yetiştiriciliği yapılmaktadır.

 • Narınızı uzun süre sağlıklı olarak muhafaza etmek istiyorsanızIMAP Crystal atmosfer teknolojisi sizin hizmetinizdedir.
 • IMAP Crystal modifiye atmosfer paketleri ileri teknolojisi ile muhafazada ortaya çıkan kayıplarınızı (kalite, ağırlık, fire, çürüme vb.) ortadan kaldırmaktadır.
Nar Hasadında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Uzun süreli muhafaza hedeflendiğinde yağmurlardan hemen sonra hasat yapılmaması önerilir. (Çürüme riskine karşı)
 • Hasattan sonra meyveler muhafazaya alınmadan önce mutlaka çatlak, güneş yanığı olan, yaralı ve çürük meyveler ayrılmalıdır.
 • Kabuk rengi ve yumuşaklığı ideal seviyede olmalıdır.
 • İçteki tanelerin büyüklüğü ve yoğunluğu orantılı olmalıdır.
ABD’de Hasat Sonunda Ruhsatlı Tarım İlaçları

Tüm kabuksuz yenen sebze ve meyvelerde olduğu gibi narda da hasat sonu depolamada ruhsatlı fungusitleri belirtilen dozlarda kullanınız;aksi takdirde rezidü riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Araştırma Geliştirme Merkezinde Simülasyon
Depo Sıcaklığı

Nar için ideal depolama sıcaklığı 5-7 °C’dir. Muhafaza süresi 8 hafta olarak planlanmış ise 5 °C, daha uzun süre ise 7 °C ideal sıcaklıktır. 5 °C’nin altındaki sıcaklılarda muhafaza edilirse kabuk yanıklığı şeklinde üşüme zararı ortaya çıkar.

Ağırlık Kaybı
 • Nar muhafaza süresince ağırlık kaybına son derece duyarlı bir meyvedir. Yapılan araştırmalarda 45 günlük muhafaza süresince %15-17 düzeyinde ağırlık kaybı oluştuğu bulunmuştur. Bu kaybı engellemenin en etkili yolu IMAP Crystal atmosfer paketlerini kullanmaktır.
IMAP Crystal Teknolojisi
 • Narı uzun süre sağlıklı tutmak için kullanılabilecek en uygun teknolojiler modifiye atmosfer veya kontrollü atmosfer uygulamalarıdır. Başarılı bir muhafaza için atmosferdeki oksijen %4-6, karbondioksit ise 13-16 düzeyinde olmalıdır.
 • IMAP Crystal atmosfer paketleri yüzeylerinde içerdikleri akıllı moleküller sayesinde nar muhafazasında kritik periyottan itibaren (3-4 hafta) oksijen, karbondioksit, etilen, etanol, asetaldehit seviyesini optimum düzeyde sabitleyerek ürünün uzun süreli ve sağlıklı olarak korunmasını sağlar.
Narın Kalite ve Olgunluk Kriterleri
 • Nar suyunun rengi munsell renk grubunda (5r-5/12) eşit veya daha koyu olmalıdır.
 • Meyve suyunun asitliği %1,85’den aşağıda olmalıdır.
 • Tat şeker/asit oranına bağlı olarak çeşitlere göre farklılık gösterir. Suda çözünebilir madde miktarı %17’nin üzerinde fenalık maddelerin miktarı %0.25’in altında olmalıdır. Bu durumda optimum tat yakalanır.
 • Uzun süreli muhafaza hedeflendiğinde yağmurlardan hemen sonra hasat yapılmaması önerilir. (Çürüme riskine karsı)
 • Hasattan sonra meyveler muhafazaya alınmadan önce mutlaka çatlak, güneş yanığı olan, yaralı ve çürük meyveler ayrılmalıdır.
 • Kabuk rengi ve yumuşaklığı ideal seviyede olmalıdır.
 • İçteki tanelerin büyüklüğü ve yoğunluğu orantılı olmalıdır.